Κουτιά που κλείνουν συρταρωτά, όπως τα σπιρτόκουτα – matchboxes